Gedraaid beeldscherm via sneltoetsen terugzetten.

Als per ongeluk verkeerde toetsen aangeraakt zijn kunnen deze combinaties helpen:

Shift-Control * Beeldscherm op z'n kop
Shift-Control ) Beeldscherm normaal
Shift-Control & Beeldscherm gedraaid rechtsom
Shift-Control ( Beeldscherm gedraaid linksom
Of gebruik de volgende toetscombinaties:
Ctrl+Alt+Omlaag Beeldscherm op z'n kop
Ctrl+Alt+Omhoog Beeldscherm normaal
Ctrl+Alt+Rechts Beeldscherm gedraaid rechtsom
Ctrl+Alt+Links Beeldscherm gedraaid linksom

Om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt kan de optie roteren uitgeschakeld worden:
- druk op Ctrl+Alt+F12
- kies scherminstellingen
- verwijder het vinkje voor de optie Rotatie inschakelen.